Bu filmler, genellikle önemli tarihi olayları, önemli tarihi kişileri veya önemli tarihi dönemleri konu alıyor.